Wpływ rozwoju branży turystycznej na społeczeństwo

W ostatnim czasie turystyka oraz sama branża z nią powiązana stał się naprawdę ważnym elementem gospodarki w wielu krajach świata. Nie da się również ukryć, że rozwój infrastruktury i liczby odwiedzających cudzoziemców ma wielki wpływ na społeczeństwo w danym państwie.

Dzięki rozwojowi turystyki miejscowa ludność staje się często bardziej otwarta oraz tolerancyjna na inne kultury, inny kolor skóry czy wyznania. Częstsze przyjazdy gości z zagranicy zmuszają również autochtonów do rozwoju w kwestii języków obcych, podstaw ekonomii oraz przedsiębiorczości czy inżynierii (np. przy budowie nowych hoteli czy obiektów sportowych). W wielu państwach, szczególnie tych mniej zamożnych żyjących jedynie z turystyki, praca w sektorze turystycznym jest bardzo prestiżowa i dobrze płatna w porównaniu do przemysłu czy edukacji.

Niestety rozwój tego sektora usług może nieść za sobą również dużo negatywnych skutków m.in wzrost przestępczości, narkomanii, prostytucji czy rozwarstwienia społecznego między bogatymi, a biednymi.

About the author /


Related Articles