Turystyka historyczna

Turystyka historyczna jest rodzajem turystyki, który w ostatnich latach ciekawi coraz więcej osób. To także interesujący kierunek studiów, który oferuje kilka uniwersytetów w Polsce.

Jest to kierunek zaliczany do nauk humanistycznych. Zawiera także elementy nauk społecznych i nauk o ziemi. Osoby decydujące się na podjęcie studia na specjalności turystyka historyczna będą musiały zaliczyć między innymi takie przedmioty jak archeologia, etnologia, geografia, historia sztuki, historia Polski i świata.
Celem kształcenia na kierunku „turystyka historyczna” jest przygotowanie absolwentów do pracy przy promowaniu atrakcyjności turystycznej regionów i ich dziedzictwa kulturowego. Osoba podejmująca studia na tej specjalności powinna być zainteresowana poznawaniem kultury lokalnej, zabytków, sztuki, tradycji i lokalnej kultury. Absolwent tych studiów (np. na Uniwersytecie Opolskim) posiądzie znajomość języka na poziomie co najmniej B2) oraz elementy wiedzy dotyczącej prawa i zarządzania, potrzebne w pracy w branży turystycznej.

About the author /


Related Articles