Powstanie ZSRR

Bolszewicy, który w głównej mierze przyczynili się do wybuchu rewolucji październikowej, sądzili, że rewolucja ta zapoczątkuje zmiany na całym świecie. W większości państw, a zwłaszcza na Węgrzech i w Niemczech ruch rewolucyjny został stłumiony. Bolszewicy starali się także wyruszyć na zachód, aby siłą propagować nowy system. Pierwszym ich celem stała się Polska, jednak wojna polsko-bolszewicka zakończyła się niepowodzeniem Rosjan. W 1921 roku polityka komunistyczna doprowadziła do wybuchu głodu na Powołżu. Kataklizm ten pochłonął ponad 5 milionów ofiar. Rozmiary głodu były tak wielkie, że kraje zachodnie udzieliły Rosji olbrzymiego wsparcia finansowego. Bolszewicy zajęli się w tym czasie tłumieniem buntów chłopskich, zwłaszcza te pod wodzą Antonowa oraz powstanie marynarzy w Kronsztadzie. Z czasem jednak sytuacja się ustabilizowała. Ograniczony został terror, jednak partia dalej sprawowała niepodzielną władzę w państwie. W tym czasie rozpoczęła się również intensywna współpraca rosyjsko-niemiecka. Po śmierci Lenina rozpoczęła się intensywna władza o przywództwo w partii. Józef Stalin wraz ze swoimi najbliższymi współpracownikami usunęli drugą najważniejszą osobę w partii – Lwa Trockiego. W tym czasie trwały również walki z opozycją oraz budowanie państwa totalitarnego. Kiedy plany Stalina się powiodły, przejął on władzę w państwie. Stalin od razu zajął się reformą rolnictwa. Pierwszym krokiem było przekształcenie gospodarstw rolnych w przedsiębiorstwa społeczne, zwane kołchozami. Początkowo doprowadziło to do kryzysu rolnego, gdyż wielu chłopów, którzy nie chcieli się podporządkować zostało uwięzionych. Po krótkim czasie udało się ustabilizować sytuację. Kolejnym etapem było uprzemysłowienie oraz walka z opozycją. Związek Radziecki stal się krajem totalitarnym, w którym znaczną rolę odgrywał kult władcy – Stalina. Wszyscy politycy musieli popierać władcę i prowadzoną przez niego politykę. W całym kraju zapanował strach i terror. Wszyscy byli działacze opozycyjni zostali straceni lub uwięzieni, organizowano również pokazowe procesy.

About the author /


Related Articles