Inhibitor korozji SUNEX do instalacji grzewczych 1L

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 504
  • Kod producenta: 599 011 002
  • Dostępność: Jest Jest  (5 szt.)
  • szt.
  • Cena netto: 111,38 zł 137,00 zł
  • Oblicz

Sunex inhibitor korozji jest przyjaznym dla środowiska
koncentratem inhibitorów korozji, do stosowania
w instalacjach C.O., systemach ogrzewania
podłogowego oraz instalacjach solarnych. Cechuje się
optymalną ochroną antykorozyjną wszystkich rodzajów
metali powszechnie stosowanych w układach
grzewczych. Zapobiega tworzeniu i odkładaniu się
złogów i osadów mineralnych. Stabilizuje pH.
Zapobiega także powstawaniu kamienia kotłowego lub
wytrącania wapnia.

Sunex inhibitor korozji można stosować do zabezpieczenia nowych oraz istniejących instalacji,
napełnionych zmiękczoną lub w pełni odsoloną wodą, także wodą wodociągową o max. twardości 20° dGH.

 


Sunex inhibitor korozji
• poprawia przewodność cieplną cieczy.
• Nie zawiera azotynów, fosforanów, amin drugorzędowych, boranów, cynku i kwasu
2-etyloheksanowego
• Antykorozja na bazie technologii OAT„Organic Acid Type“
• Biodegradowalny
• Właściwości stabilizujące pH
• Dysperguje
• Barwa: klarowny
• Ciężar właściwy: 1,1 g/ml DIN 51757
• pH: ok. 8,5 ASTM-D 1287
• Przewodność elektryczna : 500 - 600 µS/cm
• Temperatura zapłonu (°C): > 100 ASTM-D 51758
• Produkt bezpieczny– klasa szkodliwości dla wody 1
• Nie zawiera substancji szkodliwych / niebezpiecznych
• Produkt nie zawiera substancji CMR (rakotwórczych, mutagennych, mających negatywy wpływ na rozrodczość)
i substancji wymienionych w dyrektywnie Wspólnoty Europejskiej 2011/65/EU (RoHS = Restriction of Hazardous
Substances), art. 4§1 jak ołów, rtęć, kadm, chrom sześciowartościowy, polibromowany bifenyl (PBB), polibromowany
eter difenylowy.
• Produkt może być stosowany praktycznie ze wszystkimi powszechnie używanymi rodzajami uszczelnień.
• Mieszanina nie została zakwalifikowana jako niebezpieczna.

Wymagania
• Woda wodociągowa o twardości wody do 20°C dGH lub zmiękczona/odsolona.
• System powinien być wolny od zanieczyszczeń i wolny od innych płynów (ewentualnie przepłukać wodą).
• Nie powinno być osadów na powierzchniach metalowych.

Sposób użycia
Systemy grzewcze - Dozować min. 0,4 % na objętość układu za pomocą odpowiedniej instalacji dozującej.
Instalacja musi być układem zamkniętym, zgodnie z normą VDI 4757 cz. 1, tak aby wyeliminować dostęp tlenu atmosferycznego. Optymalny zakres temperatury pracy to 10°C do 100°C.
Systemy Solarne – Dozować min. 1 – 3 % na objętość układu pomocą odpowiedniej instalacji dozującej.
Optymalny zakres temperatury pracy to 10°C do 260°C.
Proces czyszczenia przeprowadzony powinien być przez osobę kompetentną.

Analityka
Stężenie produktu w układzie określa się poprzez pomiar Mo. Molibden nie jest czynnikiem chroniącym, lecz
indykatorem.